บริษัท คิว อินเตอร์ ซัพพลาย จำกัด ได้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2550 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นตัวแทนจำหน่าย และนำเข้าสินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมปรับอากาศและเครื่องเย็นให้กับโรงงานผู้ผลิต และผู้ซื้อรายย่อย

วิสัยทัศน์ : เรามุ่งเน้นที่จะเป็นบริษัทมีสินค้าและบริการเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมปรับอากาศและเครื่องเย็นที่ครบวงจร

พันธกิจ : เป็นบริษัทที่มีสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ และนำเสนอเทคโนโลยีที่ทันสมัยมุ่งหวังให้ลูกค้านึกถึงบริษัทเราเป็นอันดับแรก

ในขณะนี้ทางบริษัท เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องเย็น จากบริษัทชั้นนำจากยุโรป ดังนี้

HUBA Control : ซึ่งเป็นสินค้าประเภท pressure switches, pressure sensors และ pressure transmitters ต่างๆ จากประเทศสวิสเซอร์แลนด์

iSMAControlli : ซึ่งเป็นสินค้าประเภท valves และ actuators  จากประเทศอิตาลี

Carel: อุปกรณ์ควบคุมสำหรับตู้แช่ จากประเทศอิตาลี

Embraco Nidec: คอมเพรสเซอร์สำหรับตู้แช่ จากประเทศบลาซิล

Self: หลอดไฟ LED และ ไดร์เวอร์ พาวเวอร์ซัพพลาย สำหรับตู้แช่ จากประเทศจีน

Ebmpapst: Square shaded-pole motors มอเตอร์คุณภาพ จากประเทศเยอรมัน

ACEZ: เครื่องมือวัดอุณหภูมิ ความชื่น แสงสว่าง เสียง และปริมาณลม จากประเทศสิงคโปร์

นอกจากนี้ยังมีสินค้าที่ใช้ในห้องเย็น ตู้เย็น ตู้แช่ ยกตัวอย่างเช่น เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นรูปแบบต่างๆ ไฟ LED ที่ใช้กับตู้แช่ ตู้โชว์ รังผึ้งที่ในการกำหนดทิศทางลมในตู้แช่ เป็นต้น นอกจากนี้ ทางบริษัท ยังมีทีมวิศวกรที่มากด้วยประสบการณ์ สามารถให้คำแนะนำในการเลือกอุปกรณ์ เพื่อนำไปใช้งานได้อย่างถูกต้องตาม วัตถุประสงค์