กิจกรรม TRA Rally & ปลูกป่า & ทอดผ้าป่าความรู้ ปี 2565

บริษัท คิว อินเตอร์ ซัพพลาย จำกัด ในนามตัวแทนจำหน่าย Embraco Nidec ได้เข้าร่วมกิจกรมแข่งขันแรลลี่  ซึ่งจัดโดย สมาคมเครื่องทำความเย็นไทย ในครั้งนี้ได้รวม 3 กิจกรรม ในครั้งเดียว ได้แก่ การแข่งขันแรลลี่ กิจกรรมปลูกป่าชายเลน เพื่อสาธารณประโยชน์ และโครงการทอดผ้าป่าความรู้โรงเรียนบ้านโตนดน้อย เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ พบปะสังสรรค์กันระหว่างสมาชิก และสร้างประโยชน์ต่อส่วนรวม ในวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2565 ณ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

Facebooktwitterpinterestlinkedin

งานแสดงสินค้าและนวัตกรรม ACAT Expo 2022

บริษัท คิว อินเตอร์ ซัพพลาย จำกัด ได้เข้าร่วมแสดงสินค้าและนวัตกรรม และเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมปรับอากาศ ที่งาน ACAT EXPO 2022 จัดโดย สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย ในวันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. ณ บริเวณ Mitr town’s Pre Function โดยมีบูธแสดงนวัตกรรมและเทศโนโลยีให้เยี่ยมชมกว่า 40 บูธ ครั้งนี้บริษัทฯ ได้นำสินค้าผลิตภัณฑ์ ของ iSMAControlli และ Huba Control เพื่อนำเสนอเทคโนโลยีใหม่ให้กับนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจได้ทดลองใช้งานอีกด้วย
ต้องการทดลองใช้ หรือ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 081-4550010

Facebooktwitterpinterestlinkedin

ทำไมต้องเป็นสารทำความเย็นธรรมชาติ “Natural Refrigerant”

จากการตระหนักร่วมกันของนานาชาติในเรื่องของภาวะโลกร้อน โดยมีเป้าหมายที่จะลดอัตราการทำโลกร้อนให้ต่ำลง โดยมุ่งไปสู่การใช้สารทำความเย็นธรรมชาติ ซึ่งเป็นสารที่พบตามธรรมชาติ ไม่ทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน และไม่ก่อให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก อีกทั้งมีประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานมากกว่าสารทำความเย็นสังเคราะห์ที่ใช้กันอย่างกว้างขวาง ด้วยค่าศักยภาพการทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน (ODP – Ozone Depleting Potential) เท่ากับศูนย์ และค่าศักยภาพในการทำให้เกิดสภาวะโลกร้อน (GWP – Global Warming Potential) ที่ต่ำมาก สารทำความเย็นธรรมชาติเหล่านี้ จึงถือเป็นทางออกสำคัญในการช่วยบรรเทาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ค่าODP (Ozone depleting potential) เป็นค่าที่บ่งบอกถึงการทำลายชั้นโอโซนหรือชั้นบรรยากาศ ซึ่งค่า ODP จะถูกเปรียบเทียบกับสารทำความเย็น R-11 ซึ่งถูกกำหนดให้มีค่าเท่ากับ 1 เสมอ

ค่า GWP (Global warming potential) เป็นค่าที่เทียบกับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือค่าที่จะแสดงสภาวะเรือนกระจก ซึ่งจะเทียบกับ CO2  ซึ่งจะถูกกำหนดให้มีค่าเท่ากับ 1 เสมอ

image: www.teachoo.com
image:

จากข้อกำหนดในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและสารไม่ทำลายชั้นโอโซนตามข้อตกลงนานาชาติ ได้มีการยกเลิกการใช้สารทำความเย็นชนิด CFCs , HCFCs แล้ว และในสหรัฐอเมริกา ประเทศยุโรปยังยกเลิกการใช้สาร HFCs แล้วในปี 2020 เพื่อลดภาวะการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ส่วนในปี 2025 ประเทศจีน อินเดีย บราซิลและออสเตรเลียก็จะยกเลิกการใช้สาร HFCs เช่นกัน

ตารางด้านล่างสารทำความเย็นธรรมชาติ R290,R600a, R-717 (Ammonia), R-744(CO2)   จะมีค่า GWP ต่ำมากและค่าศักยภาพการทำลายชั้นบบรรยากาศโอโซน(ODP) เท่ากับศูนย์ เมื่อเทียบกับสารทำความเย็นชนิด CFC,HCFC, HFC

คุณสมบัติไฮโดรคาร์บอน (HC)

  • สารประกอบขั้นต้นของไฮโดรเจนและคาร์บอน
  • เกิดจากธรรมชาติ พบปริมาณมากในน้ำมันดิบ
  • ราคาต้นทุนต่ำ เนื่องจากเป็นผลพลอยได้จากการผลิตก๊าซและน้ำมัน
  • ไม่มีพิษ มีจุดควบแน่นต่ำ
  • นำมาใช้ในระบบการทำความร้อน ทำความเย็น และการแช่แข็ง

สารทำความเย็นธรรมชาติชนิดไฮโดรคาร์บอน (R290,R600a) มีจุดควบแน่นต่ำ มีค่าประสิทธิภาพการนำพาความร้อนที่ดีและ COP ที่สูงกว่า ทำให้ได้ผลด้านประสิทธิภาพของพลังงานที่ดีกว่า  อีกทั้งยังไม่เป็นพิษ ราคาต้นทุนการผลิตต่ำเนื่องจากเป็นผลพลอยได้จากก๊าซและน้ำมัน
จากประโยชน์และข้อดีมากมายของสารทำความเย็นที่มาจากธรรมชาติ เรามาช่วยกันลดโลกร้อน โดยร่วมกันรณรงค์ให้ใช้สินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ใช้สารทำความเย็นที่จากธรรมชาติกันเถอะครับ

Facebooktwitterpinterestlinkedin

ACAT EXPO 2022

สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย จัดสัมมนาวิชาการครั้งที่ 2/2565 ในวันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. ภายในงาน  สมาคมฯ ได้เปิดพืนที่แสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีวิศวกรรมปรับอากาศ  ณ บริเวณ Mitr town’s Pre Function โดยมีบูธแสดงนวัตกรรมและเทศโนโลยีให้เยี่ยมชมกว่า 40 บูธ พร้อมทั้งมีงานสัมนาวิชาการ ดังนี้
– สัมนาวิชาการ หัวข้อ “วิศวกรรมปรับอากาศกับการก้าวข้ามขอบเขตแห่งเทคโนโลยี” สำหรับผู้สนใจทั่วไป ณ Hose Cinema 3 ชั้น 5 สามย่าน มิตรทาวน์

– สัมนาวิชาการ หัวข้อ “สู้เส้นทางอาชีพวิศวกรรมปรับอากาศ” สำหรับนักเรียน นักศึกษาที่กำลังจบและกำลังเรียน ผ่านการเรียนวิชาวิศวกรรมปรับอากาศ

– สัมนาวิชาการ หัวข้อ “บทบาท HVAC กับ COVID-19 และโรคอุบัติใหม่ในอนาคต”

Facebooktwitterpinterestlinkedin
1 2 3 4 15