กิจกรรม TRA Rally & ปลูกป่า & ทอดผ้าป่าความรู้ ปี 2565

บริษัท คิว อินเตอร์ ซัพพลาย จำกัด ในนามตัวแทนจำหน่าย Embraco Nidec ได้เข้าร่วมกิจกรมแข่งขันแรลลี่  ซึ่งจัดโดย สมาคมเครื่องทำความเย็นไทย ในครั้งนี้ได้รวม 3 กิจกรรม ในครั้งเดียว ได้แก่ การแข่งขันแรลลี่ กิจกรรมปลูกป่าชายเลน เพื่อสาธารณประโยชน์ และโครงการทอดผ้าป่าความรู้โรงเรียนบ้านโตนดน้อย เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ พบปะสังสรรค์กันระหว่างสมาชิก และสร้างประโยชน์ต่อส่วนรวม ในวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2565 ณ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

งานแสดงสินค้าและนวัตกรรม ACAT Expo 2022

บริษัท คิว อินเตอร์ ซัพพลาย จำกัด ได้เข้าร่วมแสดงสินค้าและนวัตกรรม และเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมปรับอากาศ ที่งาน ACAT EXPO 2022 จัดโดย สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย ในวันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. ณ บริเวณ Mitr town’s Pre Function โดยมีบูธแสดงนวัตกรรมและเทศโนโลยีให้เยี่ยมชมกว่า 40 บูธ ครั้งนี้บริษัทฯ ได้นำสินค้าผลิตภัณฑ์ ของ iSMAControlli และ Huba Control เพื่อนำเสนอเทคโนโลยีใหม่ให้กับนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจได้ทดลองใช้งานอีกด้วย ต้องการทดลองใช้ … Read more

1 2 3 4 11