Asia Cold Chain Show 2018 (28-30 Nov 18)

งาน Asia Cold Chain Show 2018 หรืองานแสดงสินค้าและงานประชุมเพื่ออุตสาหกรรมห้องเย็น การขนส่งเย็น และ ซัพพลายเชนเย็นแห่งภูมิภาคอาเซียนที่จะขึ้นประจำทุกๆปี โดยงานฯนี้จัดขึ้นครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4 เพื่อเป็นเวทีกลางทางธุรกิจใน อุตสาหกรรมห้องเย็น โครงสร้างห้องเย็น ระบบทำความเย็น คอนเทนเนอร์เย็น การขนส่งเย็น การควบคุณอุณหภูมิ โซลูชั่นส์ด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและ Data Storage Solutions ที่รวบรวมผู้นำและผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมลูกโซ่ ความเย็นไว้รวมกันในงานเดียว จัดขึ้นในวันที่ 28 29 30 พฤศจิกายน 2561 ณ ฮอลล์ EH106 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ประเทศไทย

งานเลี้ยงสังสรรค์ สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศฯ ประจำปี 2018

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ทางสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศฯ ได้จัดการจัดงานสัมมนาวิชาการ , การจัดงานประชุมใหญ่สามัญ และงานเลี้ยงสังสรรค์ ประจําปี 2561 เพื่อให้สมาชิกและผู้มีอุปการคุณของสมาคมฯทุกท่าน ได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์ และมีโอกาสได้รู้จัก กรรมการที่ปรึกษา กรรมการบริหารของสมาคม บุคคลผู้มีชื่อเสียงในวงการปรับอากาศ และตัวแทนของสมาคมวิชาชีพวิศวกรรมสาขาต่างๆ จัดที่ห้องแกรนด์ฮอลล์ 202-203 ชั้น 2 ไบเทค บางนา ประเทศไทย #Acat #สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย    

Asia Cold Chain Show 2018 | Bangkok

ขอเชิญร่วมชมงาน Asia Cold Chain Show 2018  งานแสดงสินค้า และงานสัมมนาด้านห้องเย็น การขนส่งโลจิสติกส์เย็น และห่วงโซ่ความเย็นแห่งอาเซียน วันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2561 ณ ฮอลล์ EH106, ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ประเทศไทย

กิจกรรม Happy Outing 2018

บริษัท คิว อินเตอร์ ซัพพลาย จำกัด ได้จัดกิจกรรม Happy Outing ความสุข@คลองโคน เมื่อวันที่ 24-25 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา โดยมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น ปลูกต้นกล้าโกงกาง, ถีบกระดานเล่น, เก็บหอยแครง, ชมฟาร์มหอยนางรม

ภาพกิจกรรมสัมมนาวิชาการครั้งที่ 4/2561 HVAC Innovative of Data Center

บริษัท คิว อินเตอร์ ซัพพลาย จำกัด เข้าร่วมสัมมนาวิชาการครั้งที่ 4 เรื่อง “HVAC innovation of Data Center สำหรับยุค Disruptive Change”  และออกบูธ ในวันพุธที 31 ตุลาคม 2561 ณ ห้องสโรชา ชั้น 3 โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก  ซึ่งจัดโดยสมาคมวิศวรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย (ACAT)  

ภาพกิจกรรมงาน Pumps & Valves 2018

งานแสดงเทคโนโลยีและการประชุมนานาชาติเฉพาะทางด้านหม้อไอน้ำ ภาชนะรับความดัน ปั๊ม วาล์ว และข้อต่อ ใหญ่ที่สุดในอาเซียน ประเทศไทยปรับสู่ยุค 4.0 จึงต้องมีการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอันเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษกิจ เพื่อพัฒนาประเทศ ด้วยนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม “Smart Factory” เป็นแนวทางพัฒนายกระดับอุตสาหกรรมโดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญของหม้อไอน้ำ (Boiler) และปั๊ม วาล์ว (Pumps & Valves) ซึ่งเป็นเครื่องมือ และกำลังสำคัญในกระบวนการผลิต    

1 5 6 7 8 9 10 11