นวัตกรรมใหม่ สำหรับงานตู้แช่ ห้องเย็น

IoT (Internet of thing) หรือที่เราเรียกกันว่า “ไอโอที”  คือ อุปกรณ์ต่างๆ ได้ถูกเชื่อมโยงเข้าสู่โลกอินเตอร์เน็ต เป็นระบบที่สามารถสั่งการควบคุมโต้ตอบ แบบไร้สาย โดยขอให้พื้นที่นั้นมี Internet เราก็สามารถมี IoT ได้ ระบบ IoT  มีอยู่ที่ไหนบ้าง IoT นี้เริ่มมีบทบาทในทุกอุตสาหกรรมและเริ่มเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของคนเรา เช่น Smart Home , Smart Farm , งานด้านอาคาร หรือ อาคารอัจฉริยะ (intelligent building), โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น ตัวอย่างเช่น การสั่งการเพื่อเปิด-ปิด ระบบแสงสว่างจากระยะไกล, การควบคุมระบบเครื่องปรับอากาศ, การวัดค่าพลังงานไฟฟ้าเพื่อประหยัดพลังงาน, … Read more

Valves & Actuators

Controlli Valves & Actuators : วาล์วน้ำเย็น, คอนโทรลวาล์ว, บาลานซ์ซิ่งวาล์ว, บอลวาล์ว 2 ทาง 3 ทาง, วาล์วปีกผีเสื้อ, PICVs A benchmark in control valves for the HVAC-R market! ผู้นำด้าน วาล์วน้ำ และ คอนโทรลวาล์ว  ที่ใช้ในระบบ HVAC-R โดยมีช่วงการใช้งานดังนี้ Valves Range   :  15mm ถึง 200mm Temperature     :  … Read more

Huba Control

Huba Control production department is designed for the assembly, setting and adjustment of pressure switches and pressure transmitters. The individual stages of the process are carried out with varying degrees of rationalisation. A key strength is our expertise in complex … Read more

EC-Motor Technology by ebmpapst

EC-Motor There is a clear trend in nearly all markets to change from shaded pole and standard AC-motors towards high efficient EC-motors which allow speed controllability. A huge number of important features make EC-motors beneficial within many applications. For menkind … Read more

1 2