วิศวกรฝ่ายขาย ( Sales Engineer )                                                    จำนวน   1  อัตรา

 • เพศชาย อายุไม่เกิน 27 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องมือวัด, ไฟฟ้า, อิเล็คทรอนิคส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงาน ไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 • มีความรู้พื้นฐานทางด้านเครื่องมือวัด และระบบควบคุมทำความเย็นและปรับอากาศ
 • มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อการสื่อสารในการปฏิบัติงานได้
 • รักงานขาย การนำเสนอสินค้า การติดต่อสื่อสาร และการบริการทางด้านเทคนิค
 • สามารถขับรถยนต์ และมีใบอนุญาตขับขี่พร้อมใช้งาน หากมีรถยนต์ส่วนตัวจะพิจารณาเป็นพิเศษ

พนักงานขาย                                                                                         จำนวน   1  อัตรา

 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • บุคลิกภาพดี มีทักษะในการนำเสนอ และเจรจาต่อรอง
 • มีความกระตือรือร้น รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
 • มีประสบการณ์ด้านงานขาย ไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์  โปรแกรม Microsoft Office ได้
 • สามารถขับรถยนต์ และมีใบอนุญาตขับขี่พร้อมใช้งาน หากมีรถยนต์ส่วนตัวจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ช่างเทคนิค ( Technical Support )                                                           จำนวน   1  อัตรา

 • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส.- ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขาเครื่องมือวัด, ไฟฟ้า, อิเล็คทรอนิคส์, เครื่องเย็น หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงาน ไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 • มีความรู้พื้นฐานทางด้านเครื่องมือวัด,ไฟฟ้า,อิเล็คทรอนิค หรือระบบควบคุมทำความเย็นและปรับอากาศ
 • มีใจรักในการบริการด้านเทคนิค
 • มีทักษะการเขียนโปรแกรม PLC, AutoCAD หรือโปรแกรมเขียนแบบอื่นๆ
 • สามารถออกหน้างานต่างจังหวัดได้/สามารถติดตั้งระบบไฟฟ้าหรือระบบทำความเย็น (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อการสื่อสารในการปฏิบัติงานได้
 • สามารถขับรถยนต์ และมีใบอนุญาตขับขี่พร้อมใช้งาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือพ้นภาระทางทหารแล้ว

สนใจสมัครงานสอบถามเพิ่มเติมโทร. 02-5135928 หรือส่ง Resume เข้ามาที่ info@qintersupply.com, anusorn@qintersupply.com


<<<คลิกเพื่อกรอกข้อมูลติดต่อกลับ>>>