Home » Article » ราคาถูก กับ คุณภาพสินค้าที่ดี มีเส้นบางๆ กั้นอยู่จริงหรือ??

ราคาถูก กับ คุณภาพสินค้าที่ดี มีเส้นบางๆ กั้นอยู่จริงหรือ??

“การตัดสินใจที่จะซื้อสินค้าสักชิ้น มีปัจจัยในการเลือกไม่กี่อย่าง” 

ซึ่งผู้บริโภคทราบดีอยู่แล้ว ว่าเราซื้อสินค้าเพราะอะไร เช่น สินค้าที่อยากได้ , สินค้าคุณภาพ , 

สินค้าที่ต้องการสะสม , สินค้าที่ต้องนำไปใช้งาน หรือ สินค้าราคาถูก สินค้าราคาลดราคา เป็นต้น 

 

โดยเฉพาะ สินค้าราคาถูก หรือ ลดราคาจากเดิม เป็นการจูงใจให้เกิดการตัดสินใจซื้อได้เร็วขึ้น 

 

  แน่นอนว่า “ทุกคนอยากได้ของดี ราคาถูก” แต่บางครั้งก็ไม่สนใจว่า สินค้านั้นมีคุณภาพหรือไม่? 

ตอบสนองกับความต้องการ หรือระยะเวลาการใช้งานที่สั้นกว่าที่ควรจะเป็น 

 

***จะมีสักกี่สินค้า จะมีผู้จำหน่ายสักกี่ร้าน ที่จะตอบสนองกับความต้องการของลูกค้า(ผู้บริโภค) ได้ทั้งหมดนี้ ***

 

ตลอดระยะเวลามากกว่า15 ปีที่ผ่านมา บริษัท คิว อินเตอร์ ซัพพลาย จำกัด จะไม่ค่อยมีการปรับขึ้นราคาสินค้ามากนัก มีเพียงแต่จะลดราคาสินค้าเพื่อตอบโจทย์ให้กับลูกค้าทุกระดับ รวมไปถึงสินค้าที่จำหน่ายและเป็นตัวแทน เป็นสินค้ามีคุณภาพทั้งสิ้น

 

“สินค้าดีมีคุณภาพ และราคาที่เหมาะสม”

นี่คือสิ่งที่พวกเรา บริษัท คิว อินเตอร์ ซัพพลาย จำกัด มอบให้กับลูกค้าทุกคน

 

 

Facebooktwitterpinterestlinkedin