AZ-HT-02

AZ-HT-02 : Big Display Thermo-Hygrometer

เครื่องวัดอุณหภูมิ และความชื้น

  • สามารถเลือกการแสดงผลระหว่างองศาเซลเซียส(ºC) หรือองศาฟาเรนไฮต์(ºF) ได้
  • ค่าอุณภูมิที่สามารถวัดได้     -10ºC ถึง +60ºC / ความแม่นยำ ±1 ºC
  • ค่าความชื้นที่สามารถวัดได้  10% ถึง 99% R.H  /  ความแม่นยำ ±5 R.H
  • หน้าจอแสดงผลขนาดใหญ่ บรรทัดด้านบนแสดงอุณหภูมิ / บรรทัดด้านล่างแสดงความชื้น
  • ใช้แขวนติดผนัง หรือ ตั้งโต๊ะได้
  • มีแบตเตอรี่ในตัวเครื่อง และมีสัญญาณแจ้งเตือนเมื่อแบตเตอรี่เหลือน้อย
  • บันทึกข้อมูลสูงสุด และ ต่ำสุดของอุณหภูมิ และความชื้น
  • ใช้สำหรับวัดอุณหภูมิและความชื้นภายในห้องที่ต้องการควรคุมอุณภูมิ หรือความชื้นตลอดเวลา เช่น โรงงานอุตสาหกรรม, ห้องคลีนรูม, โรงพยาบาล, ห้อง Lab เป็นต้น

AZ-HT-02
เครื่องวัดอุณหภูมิอาหารและความชื้น

 

AZ-HT-02 : Big Display