Home » Tape » Masking Tape

Masking Tape

Masking Tape / เทปกระดาษกาวย่น
  • เนื้อเทปผลิตจากกระดาษย่น เหนียวแน่น
  • สามารถดึงออกง่าย ลอกออกไม่ทิ้งคราบกาว
  • ทดอุณหภูมิได้ถึง 70 °C
  • ความกว้างมีให้เลือก 24mm และ 48mm
  • ความยาว 40Y

 

Category: Tags: ,