ปรับกลยุทธ์การบริการ (Service)  เพื่อตอบโจทย์ยุค 5G 

ในปี 2020 เป็นยุคที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายอย่างยิ่ง ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เป็นต้น ทั้งปัจจัยภายนอก และ ภายในต่างๆ  สงครามเศรษฐกิจระหว่างสหรัฐ – จีนทีเ่กิดขึ้นในช่วงปี 2019 และ ยังมีเรื่องของไวรัส COVID-19 อีก 

ด้วยเหตุการณ์ต่างๆ นี้ ทำให้เกิดการแข่งขันกันสูงมากในทุกวงการ ทุกสาขาอาชีพ ถ้ามองในเรื่องของงานด้านบริการ (Service) นับว่าเป็นโจทย์ยากมากที่หลายๆ บริษัท ต้องงัดกลยุทธ์ต่างๆ มาเพื่อตอบโจทย์ในยุคนี้ 

เราเคยได้ยินว่า การบริการทุกอย่างต้องใส่ใจเข้าไปด้วย (Sevice mind) นั่นคือ หัวใจหลักของงานทุกอย่าง 

บริษัท คิว อินเตอร์ ซัพพลาย จำกัด จึงพยายามมุ่งเน้นและคำนึงในสิ่งนี้เป็นอย่างมากและได้พยายามปรับกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าและตลาด  

ปี 2020 เราได้มีการนำระบบและเครื่องมือที่ทันสมัยมาใช้ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถและเพิ่มศักยภาพต่างๆ ให้กับงานด้านบริการ รวมไปถึงทีมงานที่มีคุณภาพ การอบรม การเรียนรู้ในงานที่เกี่ยวข้อง การปรับเปลี่ยน Mind Set และอื่นๆ เพื่อเข้าสู่การแข่งขันและให้เป็นมืออาชีพมากขึ้น


Services : บริการของเรา

  1. ให้บริการสำรวจ ออกแบบ วิเคราะห์ การใช้อุปกรณ์ เครื่องมือวัดแรงดัน อุณหภูมิและความชื้น สำหรับระบบห้องเย็น ห้องปลอดเชื้อ ห้องสะอาด Clean room ห้อง Lab โรงพยาบาล คลีนิค โดยทีมงานมืออาชีพ
  2. ให้คำปรึกษาด้านเทคนิคด้านระบบ Chiller/Heat pump , AHU Air Handling Unit สำหรับงานอาคารต่าง โรงงานอุตสาหกรรมโดยผู้เชี่ยวชาญ
  3. ให้บริการ Commissioning อุปกรณ์ควบคุมความเย็น สำหรับตู้แช่ ตู้เย็น ห้องเย็น